Projekt dydaktyczny POWER został zakwalifikowany do finansowania

21.07.2019 r.  

Informujemy o zakwalifikowaniu do finansowania w ramach POWER projektu dydaktycznego
Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia, który będzie realizowany w Instytucie Zdrowia Publicznego WNZ CM UJ.

Celem powyższego projektu jest podniesienie kompetencji 130 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika (NFZ) i kadry medycznej a także przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych w kontekście prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie HB-HTA (Hospital based Health Technology Assessment; Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych); zadania będą realizowane w ramach studiów stacjonarnych oraz studiów podyplomowych planowanych w terminie: 1.10.2019-30.06.2020, kwota uzyskanego dofinansowania to ponad 1,5 mln PLN.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz szkoleń stacjonarnych z zakresu: oceny technologii medycznych (w szczególności HB-HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM), przepisów prawa finansowego, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, umiejętności związanych z zarządzaniem finansowym, operacyjnym oraz zarządzaniem personelem podmiotów leczniczych, jak również wykorzystywaniem map potrzeb zdrowotnych czy działań antykorupcyjnych (studia podyplomowe będą prowadzone w Krakowie a szkolenia stacjonarne również w Warszawie i Wrocławiu).

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie najczęściej medycznego wykształcenia kadry zarządzającej oraz doświadczenia nabytego przez staż pracy. Poruszane w trakcie szkoleń i zajęć na studiach tematy, prowadzone dyskusje i ćwiczenia mają wpłynąć na podniesienie jakości usług medycznych podmiotów medycznych i optymalizację ich funkcjonowania.

W ramach studiów podyplomowych HB HTA przewidziano realizację 4 modułów tematycznych, w trakcie 160 godzin zajęć:
• Finanse w ochronie zdrowia – aspekty ekonomiczne, polityczne, prawne i etyczne
• Podstawy EBM. Krytyczna analiza dowodów naukowych w analizach HTA
• Rynek leków, koszyk świadczeń, programy polityki zdrowotnej, HB HTA
• Analizy ekonomiczne w HTA

W proces dydaktyczny w ramach szkoleń/studiów podyplomowych włączeni będą zarówno pracownicy Collegium Medicum UJ, jak i eksperci zewnętrzni z doświadczeniem praktycznym.
Studia kończy przygotowanie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

 


Powrót