Pierwsza nagroda studentów kierunku Zdrowie Publiczne UJCM Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia

Praca zatytułowana „The impact of sociodemographic factors on health behaviours occurring in middle and late adolescence” przygotowana przez studentów kierunku Zdrowie Publiczne UJCM, Pana Macieja Furmana i Panią Karolinę Sobecką w ramach aktywności Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia, zdobyła pierwszą nagrodę na sesji „Zdrowie publiczne” konferencji International Medical Students’ Conference 2018.

Konferencja odbyła się w dniach 19-21 kwietnia 2018 w Krakowie. Praca dotyczyła oceny wpływu czynników społeczno-demograficznych na zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich. Badaniem objęto 260 uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego.

Wśród istotnych wyników opisanych w pracy warto wskazać brak różnic zależnych od płci co do częstości palenia papierosów i konsumpcji alkoholu. Ponadto, okazało się, że młodzież z rodzin, w których obydwoje rodzice pracują częściej spożywali alkohol, palili papierosy i korzystali ze środków psychoaktywnych niż młodzież z innych rodzin. Czynnikami sprzyjającymi większemu spożyciu owoców i warzyw było wyższe wykształcenie lub praca za granicą co najmniej jednego z rodziców.


Powrót