Międzynarodowe studia EUROPUBHEALTH PLUS uznane za najlepszy w Europie program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego!

05.07.2018 r.

Prowadzone w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM studia międzynarodowe w dziedzinie zdrowia publicznego EUROPUBHEALTH PLUS zostały uznane za najlepszy program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego. W dniu 22.06.2018 program ten otrzymał pierwszą nagrodę ASPHER Deans’ & Directors’ Good Practice Award, przyznawaną przez stowarzyszenia ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region; Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim).

 

Wręczenie nagrody miało miejsce w Londynie, podczas corocznego spotkania Dziekanów i Dyrektorów uczelni stowarzyszonych w ASPHER, które jest niezależną organizacją, zajmującą się wzmacnianiem roli zdrowia publicznego w całej Europie. Swoje zadania ASPHER realizuje poprzez poprawę kształcenia specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk oraz wdrażanie wysokich standardów edukacyjnych. Stowarzyszenie ASPHER od wielu lat wspiera profesjonalizację pracowników ochrony zdrowia, pomaga uczelniom w realizacji ich misji edukacyjnych, szkoleń oraz badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego, na wszystkich poziomach akademickich i zawodowych.

 

Nagrodzony w tym roku program EUROPUBHEALTH PLUS realizowany jest już od 12 lat (w pierwszym okresie pod nazwą EuroPubHealth), od samego początku przy udziale Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, który był także jego współtwórcą. Oprócz Instytutu, do realizatorów programu należy pięć innych, renomowanych uczelni europejskich, tworzących konsorcjum. Są to:

·         EHESP School of Public Health (Francja),

·         Andalusian School of Public Health – University of Granada (Hiszpania),

·         School of Health and Related Research – University of Sheffield (Wielka Brytania),

·         University of Rennes 1 (Francja),

·         Maastricht University (Holandia).

Oprócz wyżej wymienionych, w realizację programu zaangażowanych jest jeszcze 11 innych uczelni i organizacji krajowych (Europa, Ameryka Północna, Azja) oraz międzynarodowych, działających jako partnerzy stowarzyszeni.

 

Program EUROPUBHEALTH PLUS są to dwuletnie studia magisterskie, działające w ramach programu Erasmus Mundus. Na pierwszym roku, realizowanym w Sheffield lub Granadzie, studenci z całego świata poznają podstawy zdrowia publicznego, ucząc się w języku angielskim lub hiszpańskim. Drugi rok poświęcony jest ścieżkom specjalizacyjnym, wybieranym przez studentów i realizowanym w Krakowie, Granadzie, Rennes, Paryżu lub Maastricht. Nauczanie odbywa się wtedy w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Podczas drugiego roku studiów mają także miejsce praktyki i przygotowywane są prace magisterskie. Po każdym roku akademickim odbywa się moduł integracyjny „Building innovative and sustainable solutions to global health challenges”, zbierający wszystkich studentów obu lat studiów w Rennes, gdzie ma swoją siedzibę uczelnia pełniąca funkcje koordynacyjne w programie EUROPUBHEALTH PLUS.

 

Z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, koordynatorem naukowym i zarządzającym projektem jest dr hab. Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. W realizację programu zaangażowanych jest wielu pracowników Instytutu. Szczegółowe informacje na temat EUROPUBHEALTH PLUS można znaleźć pod linkami:

 

https://www.europubhealth.org/

https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/studiairekrutacja/programy/europubhealth/europubhealthplus/


Powrót