Małopolska Noc Naukowców 2018 w Instytucie Zdrowia Publicznego

18.10.2018 r.

W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM Zakład Żywienia Człowieka oraz Zakład Zdrowia i Środowiska zorganizowały kilka wydarzeń dla odwiedzających Instytut tego wieczoru; młodzieży oraz rodzin z dziećmi. Były to między innymi wykład „Pułapki oceny składu ciała organizmu człowieka” któremu towarzyszyła możliwość oceny stanu odżywienia w oparciu o wyniki pomiarów i wskaźników antropometrycznych. Ponadto, zaprezentowana została aplikacja wspierająca rehabilitację osób z afazją AFAST, współtworzona przez pracowników Instytutu, a także odbyły się warsztaty „Czym jest programowanie płodowe?” w ramach których uczestnicy mogli samodzielnie zmierzyć swoje wartości wskaźników jakości warunków wczesnorozwojowych. 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia w naszym Instytucie: Paniom prof. Małgorzacie Schlegel-Zawadzkiej, dr Ewie Błaszczyk-Bębenek, dr Andrzejowi Galbarczykowi, dr Magdalenie Klimek, dr Beacie Pióreckiej oraz dr Jaśminie Żwirskiej, a także Naszym studentkom z Kół Naukowych: Paniom Julii Frankowskiej i Kamili Parzonce (SKN przy ZŻC) oraz Sylwii Gawor i Agnieszce Matras (SKN przy ZZŚ). 
 
Do zobaczenia za rok! 

Powrót