Konferencja Health Systems Policy Network

25.10.2018 r.

W dniach 11 i 12.10.2018 roku odbyła się organizowana przez Instytut Zdrowia Publicznego konferencja Health Systems Policy Network. Network jest częścią European Observatory on Health Systems and Policies, EuroWHO, a jego członkowie to uznani badacze, eksperci zajmujący się analizą działań reformatorskich w systemach zdrowotnych. Konferencja została otwarta przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. Tomasza Brzostka oraz przedstawiciela Dyrekcji Instytutu Zdrowia Publicznego dr Tomasza Bochenka.

Pierwszy dzień obrad był poświęcony identyfikacji najważniejszych, aktualnych zmian w europejskich systemach zdrowotnych a także prezentacji nowej wersji Health in Transition Poland 2018, pracy redagowanej przez dr hab. Christopha Sowadę i dr hab. Iwonę Kowalską Bobko.  Na potrzeby dyskusji zmieniona została aranżacja auli im. Nowodworskiego w budynku Collegium Medicum UJ. Wszystko to po to aby podkreślić wagę egalitarnych idei i wspólnoty badawczej tworzonej przez Network. Drugi dzień obrad otworzył Dyrektor IZP dr hab. Christoph Sowada. W tym dniu na sesji plenarnej przedstawiono reformy zdrowotne w systemach pozaeuropejskich (Kanada, USA, Tajwan), a następnie eksperci uczestniczyli w 3 równoległych sesjach konferencyjnych. Jedna z nich dedykowana była problemowi finansowania szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia. W przyszłym roku spotkanie Networku odbędzie się na Malcie.

W Konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego tacy jak: Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk, dr hab. Christoph Sowada, dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, dr Tomasz Bochenek, dr hab. Paweł Kawalec, dr Alicja Domagała, dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, dr Marzena Tambor, dr Michał Zabdyr Jamzór, dr Ewa Kocot, mgr Katarzyna Badora-Musiał.

Za organizacyjny sukces przedsięwzięcia należy podziękować Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji oraz Paniom mgr Sylwii Sali oraz mgr Monice Duszce z Sekretariatu Instytutu Zdrowia Publicznego. 


Powrót