Poszukujemy współpracowników do nowego europejskiego projektu „European Vaccination Beyond COVID” (EUVABECO, Nr 101132545 EU4H-PJG)

25.01.2024

W styczniu 2004 r. rozpoczął się międzynarodowy projekt finansowany ze środków programu “European Union for Health” (EU4H) zatytułowany “European Vaccination Beyond COVID”. Partnerem po stronie Universytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jest Zakład Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia (ZPZiEZ). Projekt realizuje konsorcjum składające się z 14 instytucji z różnych krajów europejskich, a kieruje nim University of Crete.

Głównym celem projektu to ocena narzędzi i strategii wykorzystywanych w okresie pandemii COVID-19 dla potrzeb oceny zagrożenia epidemiologicznego i promocji szczepień przeciwko COVID-19. Wybrane narzędzia opracowane w wybranych krajach zostaną dostosowane do potrzeb i uwarunkowań partnerów uczestniczących w projekcie. Następnie zostaną przygotowane plany implementacji uwzględniające realia społeczno-demograficzne, sytuację zdrowotną, wymogi formalne i prawne oraz ekonomiczne dla krajów, które mogą być odbiorcami takich rozwiązań. Planowane są też działania pilotażowe mające sprawdzić przydatność tak przystosowanych narzędzi w krajach mających zaabsorbować nowe rozwiązania.

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia będzie uczestniczył, poza realizacją ogólnych zadań projektowych, takich jak przegląd narzędzi i strategii dot. szczepień przeciwko COVID-19, czy też przygotowanie planów implementacyjnych, w adaptacji do polskich uwarunkowań programu COVID‑19 Simulator do modelowania zjawisk epidemiologicznych opracowanego przez Universitat Des Saarlandes oraz aplikacji Mentor zapewniającej wsparcie decyzji dotyczących szczepień zbudowanej przez francuską firmę SYADEM. W drugim etapie prac, przydatność tych aplikacji zostanie sprawdzona przez polskich użytkowników.

Projekt jest zaplanowany na 30 miesięcy. Obecnie poszukujemy do współpracy osób z przygotowaniem z zakresu zdrowia publicznego, nauk medycznych i/lub informatyki medycznej i e‑zdrowia zainteresowanych tematyką zagrożeń epidemiologicznych, szczepień ochronnych, strategiami promocji i wspomagania decyzji dotyczących szczepień, systemami wspomagania decyzji w medycynie i ochronie zdrowia i  modelowaniem zjawisk epidemiologicznych. Poza tym, poszukujemy osób gotowych włączyć się w realizację przegląd piśmiennictwa, literatury szarej lub narzędzi informatycznych i aplikacji zdrowotnych do realizacji zadań w pierwszym etapie projektu.

W ramach projektu możemy wybranym osobom zaoferować zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę na część albo nawet cały etat na okres od 1 – 2 lat. Dla osób posiadających wiedzę ekspercką w zakresie opisanej powyżej tematyki możemy zaproponować zatrudnienie na zasadzie umów cywilno-prawnych do realizacji konkretnych zadań. Możliwe jest włączenie do współpracy studentów kierunków odpowiadających profilem potrzebom projektu.

Wszystkich zainteresowanych tematyką proszę o kontakt e-mailowy na adres mariusz.duplaga@uj.edu.pl.

 

Mariusz Duplaga

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJCM


Powrót