Absolutorium z okazji zakończenia studiów

W dniu 15 lipca 2023 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się uroczyste Absolutorium z okazji zakończenia studiów na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu: zdrowie publiczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. 

W wydarzeniu, swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w osobie prof. dr hab. Marka Sanaka (Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej), dr hab. Piotra Pierzchalskiego, prof. UJ (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu), który również wygłosił wykład absolutoryjny oraz prof. dr hab. Marii Kózki (Prodziekan ds. dydaktycznych). 

Podczas uroczystości wystąpił Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zostały wręczone nagrody Rektora, Samorządu oraz nagrody dla najlepszych sportowców Wydziału Nauk o Zdrowiu. Absolutorium poprowadzili, absolwentka zdrowia publicznego – mgr Paulina Smoła oraz absolwent fizjoterapii – mgr Tomasz Kozioł. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło kadry Instytutu Zdrowia Publicznego. W uroczystości wziął udział dr Tomasz Bochenek (Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego) oraz nauczyciele akademiccy. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za uczestnictwo w tym wydarzeniu i świętowanie wraz z absolwentami zdrowia publicznego zakończenie pewnego etapu edukacji. 

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w karierze zawodowej. 

 

 


Powrót