41. Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej

21.01.2020 r.

 

Szanowni Państwo,                                                                                                                    

W dniach 23-27.08. 2020 roku po raz pierwszy w Polsce, w Krakowie, odbędzie się 41. Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (International Society for Clinical Biostatistics (www.ISCB.info)).

Tak, jak w poprzednich latach, Konferencja ISCB41 (www.ISCB2020.info) będzie forum międzynarodowej wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń w zakresie teorii i metod biostatystycznych oraz ich zastosowania w badaniach medycznych. W konferencjach ISCB biorą udział statystycy, klinicyści, farmakolodzy oraz naukowcy i specjaliści w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii oraz innych dyscyplin biomedycznych z ponad 50 krajów.

Zaproszeni wybitni naukowcy zajmą się tematami, które są przedmiotem gorących dyskusji we współczesnej biostatystyce: zaproszony przez Prezydenta ISCB Prof. Miguel A. Hernan (Harvard) omówi zastosowanie wnioskowania przyczynowego (causal inference) w medycynie opartej na faktach (EBS), dwóch głównych wykładowców Prof. Frank Harrell Jr. (Vanderbilt) ) i Prof. Trevor Hastie (Stanford) będą dyskutować o zależnościach między modelowaniem statystycznym a uczeniem maszynowym. Wykłady pozostałych naukowców, liderów w swoich dziedzinach, dotyczyć będą wyzwań analitycznych napotkanych w badaniach biomedycznych i metod opracowanych w celu rozwiązania tych problemów. Dokładną tematykę sesji naukowych, organizowanych kursów statystycznych oraz mini-sympozjów można znaleźć na stronie konferencji (https://iscb2020.info/# ).

Rejestracja na konferencję już się rozpoczęła. Zachęcamy do wysyłania abstraktów (do 29 lutego 2020), by zaznaczyć obecność polskich osiągnięć naukowych w dziedzinie opracowywania wyników badań klinicznych, genetycznych, epidemiologicznych i szeroko pojętej biomedycyny na forum międzynarodowym.

Z najwyższą starannością przygotowany program naukowy Konferencji pozwoli zmierzyć się z najnowszymi trendami analitycznymi w naukach biomedycznych i połączyć naukową przyjemność z wizytą w pięknym Krakowie. Będziemy zaszczyceni udziałem Państwa w tej Konferencji.

Konferencja jest współorganizowana przez Katedrę Epidemiologii i Badań Populacyjnych CMUJ.

 

Michal Abrahamowicz                                                  Krystyna Szafraniec

McGill University, Montreal, Kanada                              Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Przewodniczący Komitetu Naukowego                          Przewodnicząca Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

 

 

 


Powrót