Wysoka pozycja studiów podyplomowych w Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia

25.06.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia, przeprowadzonym przez czasopismo Menedżer Zdrowia, studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, realizowane przez nasz Instytut, zajęły zaszczytne 2. miejsce, tracąc tylko 3 punkty do studiów MBA prowadzonych przez SGH. Oceniono m.in. procentowy udział wykładów i ćwiczeń w toku edukacji, koszt studiów, liczbę godzin dydaktycznych obowiązujących słuchaczy, maksymalną liczebność grupy, liczbę habilitacji i doktoratów nadanych na Wydziale
w minionym roku i in.

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej wydawnictwa Termedia: https://www.termedia.pl/Gdzie-ksztalca-najlepszych-menedzerow-ochrony-zdrowia-,12,33148,1,0.html

Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM od 27 lat kształci menedżerów opieki zdrowotnej. Oferta studiów skierowana jest do osób, które już pełnią, lub przygotowują się do sprawowania funkcji zarządczych i organizacyjnych różnego szczebla w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia.

Celem oferowanych studiów jest nabycie przez słuchacza aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie szeroko pojętej tematyki zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Program studiów nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.

Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji oraz programu studiów można przeczytać na stronie internetowej: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/studiairekrutacja/programy/studiapodyplomowewizp/zjez/.


Powrót