Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Warunki w okresie płodowym a koszty reprodukcji

Ilona Nenko: W badaniu – którego wyniki opublikowane zostały właśnie na łamach czasopisma PLoS ONE – sprawdziłam, wraz ze współpracownikami z Wielkiej Brytanii i Finlandii, czy warunki wczesnorozwojowe modyfikują zależność pomiędzy liczbą dzieci a długością życia kobiet. Prezentowane badanie jest pierwszym, w którym zmierzono się z tym problemem. W badaniu wykorzystaliśmy unikatową, bazę fińskich danych parafialnych. Finlandia jest jednym z nielicznych krajów, który posiada kompletny rejestr populacji od czasów przedindustrialnych. Począwszy od XVII w. lokalni, luterańscy duchowni byli przez prawo zobligowani do przechowywania wszystkich informacji na temat urodzeń, migracji, małżeństw i zgonów w każdej parafii w kraju.

Kto jest odpowiedzialny za nasze zdrowie?

Christoph Sowada: W rozpoczętej w ubiegłym roku przez obecnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i toczonej w ramach szeregu konferencji debacie Wspólnie dla zdrowia, w której uczestniczy także wielu ekspertów z Krakowa, w tym profesorów Collegium Medicum UJ, wielokrotnie przewijał się pomysł zapisania w prawie, a nawet w konstytucji, obowiązku dbania obywatela o swoje zdrowie jako logicznego uzupełnienia obowiązku państwa dbania o zdrowie społeczeństwa. Pomysł wprawdzie nie jest nowy, ale, jak widać nadal dyskutowany i bynajmniej nie prosty.

6 mitów na temat szczepionek

Magdalena Kozela i Michał Zabdyr-Jamróz: Korzyści ze stosowania szczepień są powszechnie uznane przez profesjonalistów medycznych, jednak propagowane coraz częściej przekonania ich dotyczące nie są aż tak jednoznaczne. Podejrzliwość u wielu laików wzbudza już samo to, że szczepienia mają być podawane osobom zdrowym – jako jedna z niewielu procedur medycznych. Ponadto, dotyczą całej populacji, w tym szczególnie wrażliwszej jej części, czyli dzieci. Są podawane obowiązkowo, co interpretowane bywa jako forma przymusu. Podejrzliwość względem szczepień jest podsycana w ostatnich latach coraz wyraźniej przez tzw. ruchy antyszczepionkowe, które negują znaczą część korzyści ze szczepień oraz dążą do rewizji polityki w ich zakresie.

[Publikacja] Czy synowie mogą szkodzić zdrowiu matek?

Andrzej Galbarczyk: Dla organizmu matki większym obciążeniem, głównie energetycznym, jest urodzenie syna. Synowie szybciej rozwijają się w trakcie ciąży, w efekcie czego rodzą się zazwyczaj więksi od dziewczynek. Po porodzie synów matki produkują bardziej kaloryczne mleko, w porównaniu do mleka produkowanego dla córek.

[Publikacja] Pozycja społeczno-ekonomiczna a korzystanie z opieki zdrowotnej

Magdalena Kozela: Pozycja społeczna jest uważana za jeden z determinantów nierówności w zdrowiu. Rzeczywiście, wyniki ogólnopolskiego badania WOBASZ II […], przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie populacji Polski wskazują, że osoby z wysoką pozycją społeczno-ekonomiczną częściej korzystają z konsultacji lekarskich niż osoby o niskim statusie.