Blog Zdrowia Publicznego


Rola statystyki w zdrowiu publicznym

Agnieszka Micek i Maciej Polak: Udział statystyka wymagany jest w niemalże w każdym badaniu zdrowia publicznego: w projektach oceniających korzyści z danej terapii, korzyści z danego programu prewencji, oceny występowania danej choroby w populacji, identyfikującym oraz rozwiązującym problemy w zdrowiu publicznym. Medycyna oparta na faktach (evidence based medicine, EBM) wymaga wykorzystania metod statystycznych stanowiących obecnie standard w pracy naukowej.

2 kwietnia: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Ewa Dobrogowska-Schlebusch: Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu […] Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. […] Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu muszą stawić czoła nie tylko nieprzyjemnym reakcjom otoczenia na nietypowe zachowanie ich dziecka […], ale także walczyć z innymi, propagowanymi w kulturze popularnej stereotypami na temat autyzmu.

Miejsce zdrowia publicznego: kontekst historyczny

Michał Zabdyr-Jamróz: Istotę zdrowia publicznego […] dostrzec można lepiej w jego historii oraz w kontekście innych podejść do troski o ludzkie zdrowie. Tradycja zdrowia publicznego sięga starożytności i już od tego czasu rozwija się zarówno we współpracy, ale i w pewnym kontraście do klasycznie rozumianej medycyny. Wyostrzenie tego kontrastu, który oczywiście we współczesnej nauce ulega co raz silniejszemu zatarciu, posłużyć może lepszemu zrozumieniu pozycji zdrowia publicznego we współczesnych systemach zdrowotnych […]. Ów kontrast między zdrowiem publicznym a medycyną naprawczą w ciekawy sposób zarysował René Dubos. […]

Kierunek studiów: zdrowie publiczne

Kierunek „zdrowie publiczne” to flagowy program studiów licencjackich i magisterskich Instytutu Zdrowia Publicznego. Daje wszechstronny wachlarz kompetencji i umożliwia specjalizację w każdej z nich. Obejmuje epidemiologię, promocję zdrowia, zdrowe żywienie, ochronę środowiska, prawo, ekonomię, zarządzanie, informatykę i inne. Kierunek ten daje szansę udziału w praktykach i wymianach międzynarodowych oraz umożliwia budowanie szerokiej sieci przyszłych kontaktów […]

Czym jest zdrowie publiczne?

[…] Zdrowie publiczne jest zarówno obszarem wiedzy empirycznej – nauką – jak i działalnością publiczną z wyraźnym systemem wartości – sztuką. Ma na celu zapobieganie chorobom, przedłużanie życia i poprawę jego jakości. Jednak inaczej niż medycyna, nie skupia się na leczeniu chorób czy urazów pojedynczych osób. Zajmuje się natomiast zapobieganiem im w wymiarze szerszym – społecznym i środowiskowym. […]