Aktualności


Konkurs na stanowisko asystenta dla kandydatów zainteresowanych telemedycyną, e zdrowiem i innymi innowacyjnymi technologiami medycznymi

4.08.2022 r. Poszukujemy współpracownika na stanowisko asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJMC, który będzie zainteresowany tematyką e-zdrowia, telemedycyny i informatyki medycznej. Wyzwanie zapewnienia odpowiedniej opieki podczas pandemii spowodowało w wielu krajach spektakularny wzrost zainteresowania wykorzystaniem e‑zdrowia i telemedycyny. W erze przed COVID wdrażanie rozwiązań e‑zdrowia w polskim systemie opieki zdrowotnej przebiegało bardzo wolno. Tylko ograniczona liczba pacjentów i obywateli mogła skorzystać z tych technologii. Pandemia […]

Zaproszenie dla kandydatów na doktorantów zainteresowanych tematyką kompetencji zdrowotnych

3.08.2022 r.  Pandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim, że zalew różnych form dezinformacji jest nieodłącznym elementem wielkich wyzwań dla zdrowia publicznego. Wszechobecność dezinformacji dotyczącej zdrowia współistnieje z ruchami kwestionującymi zasady medycyny akademickiej, odrzucanie ustalonych metod leczenia i zapobiegania chorobom oraz rosną popularnością medycyny alternatywnej. Postawy wynikające z odrzucenia naukowego rozumowania i dostępnych dowodów są typowe dla negacjonizmu. Głównym celem projektu OPUS pt. „Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm […]

Umowa o współpracy pomiędzy akademickimi ośrodkami zdrowia publicznego z Polski i Francji, w kontekście wojny na Ukrainie

23.07.2022 r. Uniwersytetu Jagielloński – Collegium Medicum (UJCM) oraz Szkoła Zdrowia Publicznego EHESP w Rennes, we Francji, ośrodki akademickie współpracujące ze sobą już od około trzech dekad, podpisały w dniu 20 lipca 2022 roku w Krakowie nową umowę o współpracy. Ma ona na celu wspieranie studentów i naukowców z Ukrainy, a także działań akademickich dotyczących zdrowia publicznego w kontekście wojny, za pomocą specjalnego grantu w wysokości 10 000 €. Wdrożeniem umowy zajmie się Instytut Zdrowia […]

Ośrodki akademickie z Polski, Mołdawii i Francji, zajmujące się zdrowiem publicznym, zacieśniają współpracę w reakcji na wojnę w Europie

19 lipca 2022 r. Prof. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (UJCM); Prof. Oleg Lozan, Dyrektor Szkoły Zarządzania Zdrowiem Publicznym (SZZP) Republiki Mołdawii w Kiszyniowie, oraz Dr Laurent Chambaud, Dziekan Francuskiej Szkoły Zdrowia Publicznego EHESP w Rennes, podpisali umowę o bezpośredniej współpracy naukowej, akademickiej i kulturalnej. Ma ona wspomóc wymianę dydaktyczno-badawczą pracowników i studentów, włączając w to staże i praktyki studenckie, a także wspólne organizowanie wykładów, seminariów i konferencji naukowych, oraz współpracę […]

Rozwój współpracy naukowej w oparciu o osiągnięcia dydaktyczne projektu Europubhealth+

28.06.2022 r. W dniach 16-17 czerwca 2022 r. trójka przedstawicieli Instytutu Zdrowia Publicznego (IZP) WNZ UJ CM (dr hab. Magdalena Kozela, prof. Mariusz Duplaga i dr Tomasz Bochenek) wzięła udział w hybrydowym seminarium zorganizowanym przez University College Dublin. Ten renomowany irlandzki ośrodek akademicki, wraz z IZP oraz sześcioma innymi europejskimi centrami akademickimi, uczestniczy w kształceniu studentów międzynarodowych w ramach programu Europubhealth+, będącego flagowym projektem Unii Europejskiej w zakresie uniwersyteckiego zdrowia publicznego (vide: […]