mgr Magdalena Mijas

Zainteresowania badawcze

psychologia LGBTQ, psychologia zdrowia, historia seksualności i seksuologii, zależności między stygmatyzacją społeczną i zdrowiem

 

Projekty badawcze

2019 – 2020 Wybrane wskaźniki stanu zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury bears

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr grantu 2019/32/T/NZ7/00069

2017 – 2020 Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszościowy z niepożądanymi skutkami w obszarze zdrowia

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr grantu 2016/23/N/NZ7/01842

2018 – 2019 Bearing the sitgma. How does interplay between weight and sexual minority stigma relate to physical health inequalities?

Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, nr grantu PL/2018/24/JR

2014 – 2015 Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w Zakresie HIV/AIDS „Jeden świat” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Fundacji im. Stefana Batorego

2014-2015 Poziom hormonów a dobór płciowy – nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu: dr Urszula Marcinkowska

2013 – 2014 European research on cross-national attitudes toward same-sex marriage and lesbian/gay parenting

Projekt badawczy realizowany przy współpracy z prof. Salvadore D’Amore (University of Liege, Belgia) oraz prof. Robertem-Jay Greenem (California School of Professional Psychology, Alliant International University).

2011 – 2014 The childfree choice. A qualitative study in South Africa, India and Poland

Projekt badawczy realizowany przy współpracy z Ingrid Lynch (University of Pretoria, RPA), Tracy Morison (Human Sciences Research Council, RPA), Seemanthini Tumkur Shivakumar (Mangalore University, Indie) i prof. Catrioną Macleod (Rhodes University, RPA)

 

Publikacje

Książki

Grabski, B., Mijas, M., Dora, M., Iniewicz, G. (2020). Dysforia i niezgodność płciowa. Kompendium dla praktyków. Warszawa: PZWL. ISBN: 978-83-200-6029-4

Mijas M, Dora M, Brodzikowska M, Żołądek S. 2016. Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych. Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden świat”. ISBN: 978-83-944232-1-6

Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. 2012. Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. ISBN: 978-83-62182-30-5

Iniewicz G, Mijas M. 2011. Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Kraków: WUJ. ISBN: 978-83-233-3101-8

 

Artykuły w czasopismach

D’Amore, S., Wollast, R., Green, R-J., Bouchat, P., Costa, P.A., Katuzny, K., Scali, T., Baiocco, R., Vecho, O., Mijas, M.E., Aparicio, M.E., Geroulanou, K., Klein, O. (2020). Heterosexual university students’ attitudes toward same-sex couples and parents across seven European countries. Sexuality Research and Social Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-020-00511-4

Mijas, M. (w druku). Uwarunkowania zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury Bears na tle populacji MSM. Przegląd piśmiennictwa. Psychiatria Polska.

Grabski, B., Rachoń, D., Czernikiewicz, W., Dulko, S., Jakima, S., Muldner-Nieckowski, Ł., Trofimiuk-Muldner, M., Baran, D., Dora, M., Iniewicz, G., Mijas, M., Stankiewicz, S., Adamczewska-Stachura, M., Mazurczak, A. (2020). Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów. Psychiatria Polska, 187, 1-8. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125785

Mijas, M., Koziara, K., Galbarczyk, A., & Jasienska, G. (2020). Chubby, Hairy and Fearless. Subcultural Identities and Predictors of Self-Esteem in a Sample of Polish Members of Bear Community. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 4439. https://doi.org/10.3390/ijerph17124439

Marcinkowska, U. M., Mijas, M., Koziara, K., Grebe, N. M., & Jasienska, G. (2020). Variation in sociosexuality across natural menstrual cycles: Associations with ovarian hormones and cycle phase. Evolution and Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.06.008

Mijas, M., Koziara, K. (2020). Polska adaptacja Kwestionariusza Codziennych Doświadczeń Heteroseksizmu. Psychiatria Polska, 54(1), 137-152. https://doi.org/10.12740/PP/97215

Galbarczyk, A., Mijas, M., Marcinkowska, U. M., Koziara, K., Apanasewicz, A., & Ziomkiewicz, A. (2019). Association between sexual orientations of individuals and perceptions of tattooed men. Psychology & Sexuality, 1–11. https://doi.org/10.1080/19419899.2019.1679867

Dora, M., Mijas, M., Dobroczyński, B. (2019). DSM-5 paraphilic disorders criteria in the light of autoerotic asphyxiophilia and non-sexual forms of oxygen restriction. Psychiatria Polska, 53(5), 1103-1112. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78166

Mijas, M., Koziara, K., Dora, M. (2017). Stygmatyzacja związana z HIV a zdrowie zakażonych osób i postawy wobec wykonywania testów. Seksuologia Polska, 15(2), 73-80.

Grabski, B., Dora, M., Iniewicz, G., Mijas, M., Müldner-Nieckowski, Ł. (2017). The character of sexual function of women who have sex with women. Psychiatria Polska, 74, 1-11.

Morrison, T., MacLeod, C., Lynch, I., Mijas, M., Shivakumar, S.T. (2016). Voluntary Childlessness, Stigma and Resistance: the Use and Limitations of Choice Rhetoric in Online Communities. Psychology of Women Quarterly, 40, 184-198.

Mijas, M., Dora, M., Dobroczyński, B. (2015). Terapia z biseksualnym klientem – wybrane zagadnienia. Seksuologia Polska, 13, 19-30.

Dora, M., Mijas, M., Dobroczyński, B. (2013). Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych. Psychoterapia, 4, 79-90.

Dora, M., Mijas, M. (2012). Od masturbacyjnego obłędu do zdrowia seksualnego. Zmiany w postrzeganiu autoerotyzmu w dyskursie medycznym i terapii. Psychoterapia, 3, 65-75.

Mijas, M., Iniewicz, G., Grabski, B. (2012). Stadialne modele formowania się tożsamości homoseksualnej. Implikacje dla praktyki terapeutycznej. Psychiatria Polska, 46, 815-828.

Iniewicz, G., Grabski, B., Mijas, M. (2012). Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego. Psychiatria Polska, 46, 649-663.

Grabski, B., Mijas, M., Iniewicz, G. (2012). Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – przegląd badań i prezentacja zjawiska. Psychiatria Polska, 46, 637-647.