Opiekunowie i koordynatorzy studiów

Opiekunowie lat na rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

I stopnia:

I rok – dr n. o zdr. Ewa Błaszczyk-Bębenek ewa.blaszczyk@uj.edu.pl
II rok – dr Renata Wolfshaut-Wolak renata.wolfshaut-wolak@uj.edu.pl
III rok – mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl

II stopnia:

I rok – dr Jaśmina Żwirska jasmina.zwirska@uj.edu.pl
II rok – dr Katarzyna Kissimova-Skarbek kskarbek@uj.edu.pl

Kierunek: Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

I stopnia:

I rok – dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk katarzyna.dubas@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy studiów:

stacjonarne I stopnia – dr Stojgniew Jacek Sitko stojgniew.sitko@uj.edu.pl

stacjonarne II stopnia – dr Bartosz Balcerzak bartosz.balcerzak@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy praktyk:

studia stacjonarne I stopnia „zdrowie publiczne”, po I i II roku:
mgr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

studia stacjonarne II stopnia „zdrowie publiczne”, po I roku:
dr Magdalena Kozela
e-mail: m.kozela@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838

studia stacjonarne I stopnia „OiEOZ”, po II roku:
dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835

studia stacjonarne I stopnia „OiEOZ”, po III roku:
– Praktyka dla bloku tematycznego:

Organizacja ochrony zdrowia – mgr Katarzyna Badora-Musiał kasia.badora@uj.edu.pl,  tel.: 12 433 28 13

Ekonomika ochrony zdrowia – mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl, tel.: 12 433 28 09