[Absolwenci] Czasami trzeba chwilę poczekać na spełnienie zawodowych marzeń. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Katarzyna Rebes (#49)

Katarzyna Rebes

Czterdziesty dziewiąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Katarzyny Rebes, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2003 roku i dziś pracuje jako asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego.


  1. Jak wygląda Twoja ścieżka zawodowa?

Tuż po studiach rozpoczęłam pracę jako asystent polsko-amerykańskiego projektu dotyczącego kształcenia lekarzy na odległość. Były to początki tego typu edukacji w Polsce. Organizowaliśmy sesje naukowe dla lekarzy w Polsce, a następnie dla lekarzy na Słowacji i Ukrainie, podczas których mieli oni możliwość poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń z amerykańskimi kolegami. Współpracowałam także przy organizacji innych konferencji z zakresu ochrony zdrowia oraz szkoły letniej dla osób z krajów nadbałtyckich. Jednocześnie, chcąc realizować moje zainteresowania naukowe, zdecydowałam się na podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Tematem mojej pracy była ocena skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Zagadnienia z tego zakresu były już podstawą moich badań na etapie pracy licencjackiej i magisterskiej. W kolejnych latach pracę nad doktoratem dzieliłam z wychowaniem dzieci. Po obronie doktoratu i dłuższej przerwie wróciłam do pracy. Tym razem w Wydziale Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmowałam się rozliczaniem dodatku dla kierowników specjalizacji lekarskich. Aż do ostatniego roku, kiedy pojawiła się szansa pracy w Instytucie Zdrowia Publicznego, a że było to moim marzeniem od zawsze, więc bez wahania wzięłam udział w konkursie i obecnie jestem pracownikiem Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania.

  1. Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

W trakcie studiów odbyłam praktyki w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, co pomogło mi poznać strukturę jego działania oraz utwierdziło mnie w przekonaniu, że chcę prowadzić badania w tym obszarze. W trakcie studiów miałam szanse przedstawić wyniki swoich badań, które opisałam w pracy licencjackiej i magisterskiej, podczas ogólnopolskich konferencji. Udział w nich umożliwił mi zaangażowanie się w nowe projekty dotyczące analizy systemu ratownictwa medycznego oraz badania satysfakcji pacjentów w krakowskich przychodniach. Pozwoliło mi to również na poznanie wielu osób, dzięki którym miałam możliwość angażowania się w kolejne projekty. Z wieloma z nich utrzymuję kontakt do dziś. W trakcie studiów miałam także możliwość udziału w Szkole Letniej w Berlinie, co z jednej z strony było dla mnie dużym wyzwaniem, a z drugiej nauczyło mnie radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pracy w międzynarodowym zespole.

  1. Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Zdecydowanie dużym plusem studiów jest ich interdyscyplinarność, co daje punkt wyjścia do poszerzania wiedzy w różnych kierunkach. Dobre podstawy są tutaj bardzo istotne. Łatwiej wówczas wybrać dziedzinę, w której chcemy się rozwijać. Przydatną umiejętnością, którą wyniosłam ze studiów, jest również dobra organizacja pracy oraz zdolność przeszukiwania baz danych. Wiedza z zakresu prawa medycznego czy zarządzania okazała się bardzo przydatna w pracy w Urzędzie. Właściwa interpretacja aktów prawnych oraz umiejętność analitycznego myślenia ułatwiała znalezienie właściwych rozwiązań. Bardzo pomocna okazała się także wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia, co ułatwiło zrozumienie tego obszaru i kontakt z pracownikami sektora opieki zdrowotnej.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 6 czerwca 2022


 


Powrót