6 mitów na temat szczepionek

Magdalena Kozela i Michał Zabdyr-Jamróz: Korzyści ze stosowania szczepień są powszechnie uznane przez profesjonalistów medycznych, jednak propagowane coraz częściej przekonania ich dotyczące nie są aż tak jednoznaczne. Podejrzliwość u wielu laików wzbudza już samo to, że szczepienia mają być podawane osobom zdrowym – jako jedna z niewielu procedur medycznych. Ponadto, dotyczą całej populacji, w tym szczególnie wrażliwszej jej części, czyli dzieci. Są podawane obowiązkowo, co interpretowane bywa jako forma przymusu. Podejrzliwość względem szczepień jest podsycana w ostatnich latach coraz wyraźniej przez tzw. ruchy antyszczepionkowe, które negują znaczą część korzyści ze szczepień oraz dążą do rewizji polityki w ich zakresie.