Spotkania grup roboczych i Komitetu Zarządzającego projektu European Medicines Shortages Research Network – Wilno

22.09.2019 r.    W dniach 10 i 11 września 2019 roku w Wilnie odbyły się spotkania grup roboczych i Komitetu Zarządzającego projektu European Medicines Shortages Research Network (COST CA15105 – Medicines Shortages), zorganizowane tym razem przez Vilnius Gediminas Technical University. Badacze i osoby zawodowo związane z rynkami leków w 31 krajach Europy i Bliskiego Wschodu zajmują się analizowaniem przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania brakom leków, coraz intensywniej pojawiających się w systemach opieki zdrowotnej na całym świecie. Spotkanie zgromadziło około 50 uczestników. Projekt kierowany jest przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji o projekcie CA15105 Medicines Shortages: https://www.cost.eu/actions/CA15105 ; http://www.medicinesshortages.eu/ ; Twitter: @medsshortages


Powrót