Pracownicy Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych na Kongresie EuroPrevent

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w Ljubljanie podczas Kongresu EuroPRevent 2018 wyniki swoich badań zaprezentowały dr Magdalena Kozela i dr Agnieszka Doryńska.

Więcej informacji – Konferencja EuroPrevent 2018, 19-21 kwietnia 2018r., Ljubljana – Slovenia


Powrót