Nowy podręcznik „Farmakoekonomika – wybrane aspekty” pod redakcją naukową dr hab. Pawła Kawalca, prof. UJ

8.05.2021r.

Informujemy o wydaniu przez PZWL nowego podręcznika „Farmakoekonomika – wybrane aspekty” pod redakcją naukową dr hab. Pawła Kawalca, prof. UJ, w ramach którego przedstawiono zagadnienia obejmujące: nowoczesne metody wyszukiwania, oceny wiarygodności oraz interpretacji wyników klinicznych (np. Real World Evidence, Evidence-based Medecine), rodzaje oraz ocenę kosztów, ocenę jakości życia, modelowanie, zastosowanie dyskontowania, analiz wrażliwości, analizy ekonomiczne, analizę wpływu na budżet i racjonalizacyjną, praktyczne wykorzystanie wyników analiz ekonomicznych w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony zdrowia.

Wiedza merytoryczna została uzupełniona rozdziałami dotyczącymi polityki lekowej i cenowo-refundacyjnej, wielokryterialnej analizy decyzyjnej, a także wykorzystania farmakoekonomiki w profilaktyce chorób zakaźnych czy w terapii chorób przewlekłych. Ponadto w publikacji kompleksowo przedstawiono rolę oraz aktywności, w których uczestniczy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów: zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, farmacji czy medycyny a także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Powrót