Informacja dotycząca konkursu! Kongres Zdrowia Publicznego

24.10.2018 r.

Instytut Ochrony Zdrowia wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH, Szkołą Zdrowia Publicznego CMKP, Polskim Stowarzyszeniem Naukowym Zagrożenia Cywilizacyjnego i Zdrowia Publicznego oraz Katedrą Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM mają zaszczyt zaprosić na V edycję Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbędzie się w dniach 6–7 grudnia 2018 roku w Warszawie.  

Zaproszenie na Kongres Zdrowia Publicznego

Regulamin uczestnictwa

 
Tegoroczny kongres zostanie wzbogacony o wymiar naukowy. W sposób szczególny chcemy zaakcentować wagę Evidence Based Policy w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa.  

 
W tym roku zachęcamy naukowców oraz studentów zdrowia publicznego do przygotowania wystąpień oraz posterów, które będą prezentowane podczas kongresu. Dla autorów najlepszych prac i wystąpień przewidujemy atrakcyjne nagrody.  

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym. 

Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego tematu spośród: 

– evidence based policy, 

– medycyna stylu życia, 

– zagrożenia środowiskowe, 

– komunikacja w zdrowiu publicznym, 

– profesjonalizacja zdrowia publicznego. 

 

  1. Prezentacje

1) Prezentacje ustne przedstawiane będą przez autorów lub, w przypadkach wyjątkowych, przez osoby wyznaczone do tego przez autorów, po wcześniejszym zawiadomieniu Komisji. 

2) Prezentacja nie może trwać dłużej niż 7 minut. 

3) Prezentacja musi być napisana i przedstawiona w języku polskim lub angielskim. 

4) Do wystąpień kongresowych zakwalifikowanych zostanie 30 prezentacji. Prezentacje należy przesyłać drogą mailową w formie załączników lub linków na adres Organizatora: biuro@fioz.org.pl. 

5) Do prezentacji należy dołączyć streszczenie wystąpienia ustnego, któremu ma towarzyszyć prezentacja. 

6) Prezentacje należy przesyłać od 26.09.2018 r. do 12.11.2018 r. Komisja Konkursowa wyłoni prace zakwalifikowane do wystąpień kongresowych do dnia 20.11.2018 r. Autorzy zakwalifikowanych prac mogą zostać poproszeni przez Komisję o wprowadzenie poprawek. Poprawione prezentacje należy przekazać drogą mailową do dnia 23.11.2018 r. 

7) Prezentacje, które zostaną zakwalifikowana do wygłoszenia podczas Kongresu, muszą zostać dostarczone do obsługi technicznej Kongresu na dysku USB (pendrive) przed godziną 7:30 w dniu rozpoczęcia Kongresu. Prezentacja może być zapisana w dowolnym formacie, jednak na uczestniku spoczywa odpowiedzialność za jej przygotowanie tak, by była wyświetlana prawidłowo, niezależnie od systemu operacyjnego wykorzystywanego przez obsługę techniczną Kongresu. 

 

 

  1. Plakaty

1) Sesja plakatowa odbędzie się podczas pierwszego dnia Kongresu. 

2) Plakat musi być wykonany w formacie A1. 

3) Cyfrowe wersje plakatów należy przesyłać drogą mailową w formie załączników lub linków na adres Organizatora: biuro@fioz.org.pl. 

4) Plakaty należy przesyłać od 26.09.2018 r. do 12.11.2018 r. Komisja Konkursowa wyłoni prace zakwalifikowane do wystąpień kongresowych do dnia 20.11.2018 r. Autorzy zakwalifikowanych prac mogą zostać poproszeni przez Komisję o wprowadzenie poprawek. Poprawione plakaty należy przekazać drogą mailową do dnia 23.11.2018 r. 

5) Plakaty, które zostaną zakwalifikowane i zaakceptowane zostaną dokonane w nich ewentualne poprawki, należy wydrukować w formacie A1, zabezpieczyć odpowiednim opakowaniem typu tuba i przesłać do Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia na adres: Zygmunta Glogera 2 lok. 11, 02-051 Warszawa, do dnia 30.11.2018 r. 

 

  1. Nagrody

 

1) Dla autorów najlepszych prezentacji oraz plakatów przewidziane zostały nagrody pieniężne. 

2) W każdym zakresie tematycznym spośród: 

– evidence based policy, 

– medycyna stylu życia, 

– zagrożenia środowiskowe, 

– komunikacja w zdrowiu publicznym, 

– profesjonalizacja zdrowia publicznego, 

przyznane zostaną dwie nagrody za najlepsze prezentacje oraz pięć nagród za najlepszy plakat. 

3) Wysokość nagrody za prezentację wynosi: 5 000,00 zł. 

4) Wysokość nagrody za plakat wynosi: 2 000,00 zł. 


Powrót