Czwarta edycja programu studiów magisterskich EUROPUBHEALTH+

 
 
 
 
 
06.08.2019r. Dzięki zdobyciu kolejnego grantu na pięć kolejnych lat od agencji Unii Europejskiej EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) w Instytucie Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie będzie nadal realizowany projekt międzynarodowych studiów magisterskich EUROPUBHEALTH+ „European Master in Public Health”. Jest to już czwarta edycja programu trwającego od 13 lat, zaś udział najlepszych kandydatów z całego świata jest możliwy dzięki funduszom Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (Erasmus Mundus Joint Master Degrees). Z możliwości kształcenia w języku angielskim mają możliwość korzystania również wybrani polscy studenci, dla których zajęcia EUROPUBHEALTH+ stanowią integralną część drugiego roku studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne.
 
W międzynarodowym konsorcjum realizującym program uczestniczą także (oprócz Instytutu Zdrowia Publicznego) następujące uczelnie: EHESP School of Public Health (Francja), University of Sheffield’s School of Health and Related Research (Wielka Brytania), University of Granada (Hiszpania), University of Rennes (Francja), Maastricht University (Holandia), University College Dublin’s School of Public Health (Irlandia), University of Liège (Belgia). Absolwenci studiów EUROPUBHEALTH+ uzyskują podwójny dyplom, złożony z dwóch krajowych oficjalnych dyplomów wystawianych przez uniwersytety, w których studiowali łącznie przez dwa lata. Studiowanie może odbywać się opcjonalnie w trzech językach (angielski, hiszpański i francuski).
 
Od 2006 r. program uznany jest przez Komisję Europejską jako „Master of Excellence”, zaś w 2018 r został uznany za najlepszy program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego, otrzymując pierwszą nagrodę ASPHER Deans’ & Directors’ Good Practice Award, przyznawaną przez stowarzyszenia ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region; Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim). Koordynatorem naukowym i zarządzającym projektu w Krakowie jest dr hab. Christoph Sowada, prof UJ, koordynatorką organizacyjną mgr Anna Szetela, zaś koordynatorem ds. prac magisterskich i praktyk jest dr Tomasz Bochenek. W realizację zajęć dydaktycznych jest bardzo intensywnie zaangażowane liczne grono pracowników całego Instytutu Zdrowia Publicznego.
 
Więcej informacji o projekcie:
 
Opracowanie: Tomasz Bochenek

Powrót