Udany udział Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia w International Medical Students’ Conference 2019

10.05.2019 r.

 

W dniach 25-27 kwietnia 2019 w Krakowie odbyła się kolejna edycja konferencji International Medical Students’ Conference organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe działające w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W trakcie sesji Zdrowie Publiczne Konferencji swoje pracy przedstawiły studentki kierunku zdrowie publiczne oraz kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia działające w Studenckim Kole Naukowym Promocji Zdrowia. Pierwsze miejsce za pracę dotyczącą skuteczności interwencji określanych jako „podatek cukrowy” zdobyła Pani Iwona Kowalik, studentka I roku studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne. W wielu krajach wprowadza się interwencje fiskalne mające na celu ograniczenie konsumpcji wysokosłodzonych produktów, szczególnie napojów gazowanych. W swojej pracy Pani Kowalik przeanalizowała wyniki dostępnych przeglądów systematycznych skupiających się na takich interwencjach. Jak się wydaje, wyniki takich działań są bardzo zachęcające. Podsumowanie przeglądów systematycznych wykazało, że 10-procentowy wzrost ceny wysokosłodzonych napojów prowadziło do co najmniej 7-procentowego spadku ich konsumpcji w poszczególnych krajach.

Drugie miejsce w tej samej sesji, zdobyła Pani Katarzyna Szulc, studentka III roku studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne, która analizowała w swojej pracy związek pomiędzy korzystaniem z Internetu i dobrostanem oraz zachowaniami zdrowotnymi wśród osób z niepełnosprawnościami. Wyniki przeprowadzonej przez nią analizy potwierdziły, że w tej grupie obserwuje się nasilone zjawisko przepaści cyfrowej, ale korzystanie z Internetu może mieć związek z korzystnymi efektami, np. mniejszym poczuciem samotności.

Wyróżnienia za wystąpienia w trakcie sesji Zdrowie Publiczne uzyskała również Pani Monika Szlachta, która badała uwarunkowania zachowań zdrowotnych wśród osób trenujących taniec sportowych oraz Pani Karolina Sobecka, która oceniała związek kompetencji e-zdrowotnych z zachowaniami zdrowotnymi i korzystaniem z zasobów ochrony zdrowia na podstawie międzynarodowego badania Flash EuroBarometr 404.

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia reprezentowała także Pani Aleksandra Wojtarowicz, która skupiła się na badaniu gotowości nauczycieli szkół podstawowych do włączenia się w aktywności promocji zdrowia oraz Pani Paulina Smoła, prezentująca wyniki pracy przygotowanej razem z dwoma innymi koleżankami z I roku kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, a dotyczącej czynników wpływających na satysfakcję pacjentów z usług lekarzy wyrażaną w rankingach online.

Na zdjęciu poniżej, laureatki sesji Zdrowie Publiczne z opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia, dr hab. Mariuszem Duplagą.


Powrót