Rekrutacja

Zapraszamy na nowy kierunek studiów: Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku kliknij na link

 

ulotka reklamująca studia "Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia"

opracowanie ulotki: Katarzyna Badora-Musiał


Informacja dla kandydatów na kierunek studiów Zdrowie Publiczne. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów kliknij na link

 

ulotka reklamująca kierunek studiów "Zdrowie Publiczne"

opracowanie ulotki: Katarzyna Badora-Musiał

 
Studentkom i studentom zdrowia publicznego zapewniamy:

 • nowoczesny i ciekawy program nauczania łączący w sposób zrównoważony wiedzę z zakresu nauk biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych,
 • zajęcia, wykorzystujące interaktywne metody kształcenia praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w sferze ochrony zdrowia,
 • kadrę naukowo-dydaktyczną, wnoszącą do nauczania swoje praktyczne doświadczenia z pracy zawodowej w instytucjach ochrony zdrowia, a także praktyczną wiedzę i umiejętności wynikające z zasiadania w gremiach eksperckich i doradczych polskich i międzynarodowych organizacji,
 • praktyki studenckie w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji publicznej każdego szczebla, fundacjach, stacjach inspekcji sanitarnej, itp.
 • możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych przez europejskie uczelnie (w ramach programu Sokrates).

Magister zdrowia publicznego to tytuł otwierający możliwości zdobycia ciekawej pracy.

Absolwenci kierunku pracują w:

 • Ministerstwie Zdrowia,
 • departamentach zdrowia władz samorządowych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych,
 • Agencji Oceny Technologii  Medycznych i Taryfikacji
 • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne, oraz na kierowniczych stanowiskach szpitalach i przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.


Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji
(nabór na rok akademicki 2018/2019):
 
Studia Stacjonarne prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego:

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne I stopnia

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne II stopnia

Organizacja i Ekonomika ochrony zdrowia – studia stacjonarne I stopnia


Studia Podyplomowe prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej 

HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia

 

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją na studia stacjonarne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl,
www.erk.uj.edu.pl

Godziny dyżurów: poniedziałek – piątek, 08:00 – 16:00

Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Zdrowia Publicznego UJCM