Studia EuroPubHealth

Informacje ogólne

EUROPUBHEALTH to dwuletnie studia magisterskie działające w ramach programu Erasmus Mundus kształcące w dziedzinie zdrowia publicznego.

W skład konsorcjum EUROPUBHEALTH wchodzą następujące instytucje:

Uczelnie/ jednostki zewnętrzne, z którymi została zawarta umowa:
 

•University of Copenhagen, Dania

•University of Granada – Andalusian School of Public Health, Hiszpania

•University of Rennes 1, Francja

•EHESP School of Public Health, Francja

•University of Sheffield, Wielka Brytania

•Institute of Political Sciences IEP, Rennes, Francja

•Columbia University – Mailman School of Public Health, Stany Zjednoczone

 

Associated partners (instytucje współpracujące):
 

•University of Maastricht, Holandia

•European Hospital and Healthcare Federation HOPE, Francja

•French Research Institute for Development IRD, Marseille, Francja

•World Health Organisation, Geneva, Szwajcaria

•Mérieux Foundation, Lyon, Francja

Program:

Program EUROPUBHEALTH  składa się z dwóch części.  Na pierwszym roku studenci poznają podstawy zdrowia publicznego (w dwóch językach do wyboru: angielski lub hiszpański). Natomiast podczas drugiego roku studenci uczestniczą w kursach specjalizacyjnych na wybranych przez nich ścieżkach (w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim). Podczas drugiego roku studiów Europubhealth studenci uczestniczą w praktykach oraz przygotowują pracę magisterską. Po każdym roku akademickim odbywa się moduł integracyjny (I: Global Dimension of Public Health, 2: Interspecialisation-Public Health Project Management) zbierający wszystkich studentów w uczelni koordynującej (Rennes, Francja).

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru (drugi rok studiów):

 • Health Services and Prevention (język angielski; Kopenhaga)
 • Health Management (język hiszpański; Granada, Hiszpania)
 • Health Economics and Governance of Health System (język angielski; Kraków)
 • Environmental and Occupational Health Sciences (język angielski; Paryż)
 • Advanced Biostatistics and Epidemiology (język angielski; Paryż)
 • Law, Health, Ethics (język francuski; Rennes)
 • Health Policy and Programmes Management (język francuski; Rennes)

Finansowanie:

Studia EuroPubHealth działają w ramach programu Erasmus Mundus, który finansuje stypendia dla kandydatów na studia. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach (w zależności od kraju pochodzenia kandydata; więcej o programie Erasmus Mundus: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php).

Studia są otwarte również dla studentów nie korzystających ze stypendiów Erasmus Mundus.

Instytut Zdrowia Publicznego w EUROPUBHEALTH

Koordynatorzy:

Koordynator naukowy i zarządzający: dr hab. Christoph Sowada, e-mail: sowadach@poczta.onet.pl, tel: 12 43 32 802

Koordynator organizacyjny: mgr Anna Szetela, e-mail: mxchmaj@cyf-kr.edu.pl
tel: 12 43 32 818

Koordynator ds. prac magisterskich i praktyk: dr n med. Tomasz Bochenek, e-mail: mxbochen@cyf-kr.edu.pl, tel: 12 43 32 830

 

Instytut Zdrowia Publicznego w ramach programu EUROPUBHEALTH oferuje specjalizację Health Economics and Governance of Health System (w języku angielskim).

 

Moduły i koordynatorzy:

 • Funding of Health System and Financial Methods (dr Marzena Tambor)
 • Determinants of Health and Health Care Expenditures (dr Ewa Kocot)
 • Health Insurance (dr hab Christoph Sowada
 • Economic Analysis of Health Care and Public Health Programmes (dr Katarzyna Kissimova-Skarbek)
 • Economic Burden of Diseases (dr Roman Topór-Mądry)
 • Human Resources for Health (dr Alicja Domagała)
 • Drugs Economics (dr n med Tomasz Bochenek)
 • Governance of Health Sector (prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk)
 • Health Technology Assessment (dr n med Tomasz Bochenek)
 • Quantitative Methods  of Health Care and Public Health  (dr Krystyna Szafraniec)

Rekrutacja:

Od 2010 roku Instytut Zdrowia Publicznego, jako członek konsorcjum, przejął odpowiedzialne zadanie rekrutacji kandydatów na studia EUROPUBHEALTH. Rekrutacja prowadzona jest poprzez aplikację on-line (zobacz i aplikuj: http://emundus.izp.cm-uj.krakow.pl/) .

Liczba osób biorących udział w programie Europubhealth:

16 osób w cyklu kształcenia 2013-2015

14 osób w cyklu kształcenia 2014-2016

Program i plan studiów:

Artykuł o studiach EuroPubHealth:

Sherlow W., Czabanowska K., Grimaud O. et al. (2016). European public health education in support of the global public health workforce: the Europubhealth experiment. Eurohealth, 22(4), pp.6-10