dr Alicja Domagała

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS 
e-mail: alicja.domagala@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433 28 16
pok. │ room: 132


Kierownik studiów „Zarządzanie  jednostkami opieki zdrowotnej” – wielokrotnie uznanych w  rankingach za najlepsze studia podyplomowe kształcące menedżerów zdrowia w Polsce.


Head of “Management of health care units” studies – recognized in the rankings for the best postgraduate studies educating health managers in Poland.


Wybrane projekty │ Selected projects:

  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, OPUS 2015, Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy – w kontekście problemu emigracji. Nr 2015/19/B/HS4/00121, okres realizacji: 2016- 2018.
  • Health Impact Assessment (HIA), w ramach Programu PL 13 pn. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, (Norweski Mechanizm Finansowy), 2015-2017. Odpowiedzialna za moduł pt. Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem koncepcji Health Impact Assessment.
  • Projekt WHO pt. Challenges in health care – central human and organizational resources in Poland,we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Wybrane publikacje │ Selected publications:

  • Domagała A., Wykształcona kadra menedżerska jako warunek skutecznego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2014, t./vol. 2, nr 2: 58-62.
  • Domagała A., Planowanie kadr medycznych systemu zdrowotnego – potrzeba czy konieczność? Zeszyty Naukowe  Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2013, t./vol. 11, cz./pt. A: 148-158.
  • Włodarczyk C.W., Domagała A., Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nr 2/2011: 29-41.
  • Domagała A., Dubas-Jakóbczyk K., Topór-Mądry R., Ewaluacja Programów Zdrowotnych – od teorii do praktyki, Public Health Forum, 2015; 2: 108-114.
  • Domagała A., Klich J. Planning of Polish physician workforce – systemic inconsistencies, challenges and possible ways forward, Health Policy, Health Policy, 2018, 122: 102-108.
  • DomagałaA., Kowalska-Bobko I., Governmental institutions involved in health promotion for older people, Biostat. Public Health, 2017, Vol. 14, nr 2.
  • Czabanowska K., Domagała A., Kalaitzi S., Krogulec A., Burazer G., Babich S., Exploring the Added Value of Women Health Care Managers in Poland, Materia SocioMedica, 2017 : Vol. 29, nr 4: 280-285.