Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych – Pracownicy

 
Kierownik Katedry:


prof. dr hab. Andrzej Pająk

e-mail: andrzej.pajak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 841 
dyżur: wtorek 13.00-14.30, piątek 12.00-13.30
pokój: 113
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

Pracownicy:


mgr Elżbieta Brzezicka

e-mail: elzbieta.brzezicka@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 841
pokój: 114

 

 


dr Agnieszka Doryńska

e-mail: agnieszka.dorynska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838
dyżur: wtorek 10.00-11.30, czwartek 12.00-13.30
pokój: 108
Dodatkowe informacje: USOS

 


dr Magdalena Kozela

e-mail: m.kozela@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838
dyżur: wtorek 8.30-11.30
pokój: 108
Dodatkowe informacje: USOS

 


mgr Witosława Misiowiec

e-mail: misiow@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 43 32 839
pokój: 114

 
 
 

mgr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837
dyżur: czwartek 12.00-15.00
pokój: 109
Dodatkowe informacje: USOS

 


dr Urszula Stepaniak

e-mail: urszula.stepaniak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805
dyżur: piątek 11.00-14.00
pokój: 107
Dodatkowe informacje: USOS

 


dr Krystyna Szafraniec

e-mail: mygomola@cyf-kr.edu.pl
tel.: 12 43 32 836

 

dr Roman Topór-Mądry
e-mail: roman.topor-madry@uj.edu.pl
Dodatkowe informacje: USOS


dr Renata Wolfshaut-Wolak

e-mail: renata.wolfshaut-wolak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837
dyżur: poniedziałek 10.00-11.30, piątek 10.00-11.30
pokój: 109
Dodatkowe informacje: USOS