Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych – Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry:

Analiza danych w badaniach biomedycznych

Biostatystyka

Biostatystyka

Demografia i epidemiologia

Determinanty zdrowia

Epidemiologia

Główne problemy zdrowotne polskiej populacji

Introduction to Governance in Health System

Krytyczny przegląd piśmiennictwa

Matematyka

Matematyka

Matematyka i podstawy biostatystyki

Metody badań naukowych – badania ilościowe

Podstawy epidemiologii

Projektowanie badań naukowych

Propedeutyka medycyny dla zdrowia publicznego. Podstawy diagnostyki i leczenia.

Publikacja i prezentacja naukowa cz.1

Publikacja i prezentacja naukowa cz.2

Qualitative and Quantitative Research Methods

Research methods

Styl życia a choroby cywilizacyjne w Europie

Wprowadzenie do statystyki

Wstęp do ochrony zdrowia

Zdrowie matki i dziecka

Zdrowie populacji i jego ocena

Zdrowie publiczne

 

Research methods – materiały dla studentów:

Basic informations

Case-control study

Causality

Cross-sectional study

Descriptive study

Diagnostic test, definition of the disease

Ecological study

Experimental study

Health indicators

Meta-analysis

Prospective study

Qualitative methods

Qualitative methods – lecture

Scientific publication

Types of epidemiological studies

 

Podręczniki:

Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T., Basic Epidemiology 2nd edition, World Health Organization, Geneva. 2007
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/1/9241547073_eng.pdf

Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T., Podstawy Epidemiologii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź. 2002
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/36838/6/8388261134_pol.pdf