Współpraca z uniwersytetem w Kopenhadze

Współpraca Instytutu Zdrowia Publicznego z Uniwersytetem w Kopenhadze trwa od wielu lat w ramach programu European Public Health Master EUROPUBHEALTH. Natomiast od 2013 roku obie instytucje nawiązały ścisłą kooperację budując wspólny program kształcenia studentów z kopenhaskiej School of Global Health. Po raz pierwszy w maju 2014 roku Instytut Zdrowia Publicznego przyjął na okres pięciu tygodni kilkanaścioro studentów kierunku Global Health, którzy w ramach swojego programu studiów prowadzili w Krakowie badania dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania systemów zdrowotnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie Polski. W tym okresie zorganizowanych zostało wiele wykładów i seminariów w zakresie problematyki zdrowotnej, zarządczej oraz finansowej polskiego systemu ochrony zdrowia. Studenci z Kopenhagi odwiedzili ponadto placówki świadczące opiekę zdrowotną na terenie Krakowa i Małopolski (takie jak Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek, SPZOZ w Myślenicach, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój) oraz instytucje ściśle związane z opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym w regionie (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego). Studenci zaproszeni zostali również do Warszawy, gdzie będą mieli okazję do rozmowy z przedstawicielami Biura Krajowego Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz posłanką Beatą Małecką-Libera, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przewodniczącą Podkomisji Stałej do spraw Zdrowia Publicznego.