Projekty Naukowe

Zakład Promocji Zdrowia

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Zakład Zdrowia i Środowiska

Zakład Żywienia Człowieka

Zakład Gospodarki Lekiem

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych

Katedra Epidemiologii

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego