Ścieżki specjalizacyjne

Na drugim roku studiów stacjonarnych II stopnia studenci dodatkowo wybierają jedną ze ścieżek specjalizacyjnych:

• Programy zdrowotne

przedmioty: projektowanie badań naukowych, zdrowie psychiczne w pracy socjalnej, analiza danych w badaniach biomedycznych, demografia, styl życia a zdrowie, zdrowie matki i dziecka, edukacja zdrowotna, zdrowie osób starszych, medycyna pracy – w sumie 21 ECTS.

• Zarządzanie w ochronie zdrowia

przedmioty: ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, zarządzanie w warunkach zmiany, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, marketing, telemedycyna i e-zdrowie – w sumie 21 ECTS.

• Health economics and governance of health system

zajęcia prowadzone w języku angielskim,  przedmioty: determinants of health and health care expenditures, drug economics, funding of health system and financial methods, governance of health sector, economics analysis of health care and public health programmes, economic burden of diseases, health insurance, health technology assessment, human resources for health, quantitative methods of health care and public health – w sumie 30 ECTS. Warunki anglojęzycznej ścieżki specjalizacyjnej (kliknij link)