Praktyki studenckie

Koordynator ds. praktyk

Wymiar praktyk

Zasady zaliczenia praktyk

Informacja o praktykach dla studentów OiEOZ (plik .docx)


Praktyki studenckie w administracji rządowej:

Oferty praktyk studenckich w administracji rządowej dostępne są na stronie:

www.oferty.praca.gov.pl

Praktyki zagraniczne:

Informacje na temat praktyk w instytucjach zagranicznych dostępne są na stronie: 

www.dmws.uj.edu.pl